2020-02-17

Komm. från oss

Ny statistik: Vindkraft 15 procent av elanvändningen inom EU

År 2019 stod vindkraften för 15 procent av elen som användes inom EU, visar ny statistik från WindEurope.

  • År 2019 ökade installationerna av vindkraft i Europa med 27 procent jämfört med år 2018.
  • Utav installationerna om 15 400 MW var 3 600 MW havsbaserad vindkraft.
  • Totalt producerades 417 TWh vindkraftsel.
  • Cirka 19 miljarder Euro investerades.
  • Mer än en tiondel den nya vindkraften inom EU år 2019 installerades i Sverige, som hamnar på fjärde plats efter Storbritannien, Spanien och Tyskland.
  • Dubbelt så stor mängd vindkraft måste installeras per år för att EU:s mål om klimatneutralitet ska uppnås enligt EU:s Gröna giv.

Se statistiken och läs pressmeddelandet från WindEurope.