Svensk Vindenergi / Ny styrelse i Svensk Vindenergi

Ny styrelse i Svensk Vindenergi

Den 9 maj utsåg Svensk Vindenergis föreningsstämma sin nya styrelse. Styrelsen har nu en ny ordförande: Britta Ersman, Head of Support Services på RES Renewable Norden. Fredrik Nordqvist, vd, Holmen Energi är styrelsens nya vice ordförande och Øyvind Vessia, Head of Energy Policy, Regulatory Affairs på Ørsted är ny ledamot i styrelsen.

Jag är väldigt glad och hedrad för det här uppdraget. Vindkraft är en central del av vårt energisystem men även vår industriella utveckling och konkurrenskraft. Jag ser fram emot att vara en del av Svensk Vindenergis viktiga arbete framåt.

Britta Ersman, styrelseordförande i Svensk Vindenergi, tillika Head of Support Services på RES Renewable Norden

Utökad kompetens i styrelsen: havsbaserad vindkraft och public affairs

Svensk Vindenergis nye styrelseledamot Øyvind Vessia är Head of Energy Policy, Regulatory Affairs på Ørsted.

Øyvind Vessia ansvarar för Ørsteds arbete med public affairs och samhällskontakter i Nordeuropa. Han har mer än 10 års erfarenhet från ledande roller i energibranschen i Norden och EU. Utöver sin personliga erfarenhet bidrar Øyvind också med Ørsted-organisationens kunskap och perspektiv som den internationellt ledande aktören inom havsbaserad vindkraft.

Avgående styrelseordförande tackas av

Svensk Vindenergis tidigare ordförande Peter Zachrisson, vd för SR Energy, klev av uppdraget vid föreningsstämman.

Jag vill å Svensk Vindenergis medlemmar tacka Peter Zachrisson för det han har gjort för branschen under sina 13 år i föreningens styrelse, varav de senaste 3 åren som styrelseordförande. Under dessa år har vindkraftsbranschen i Sverige gjort en otrolig förflyttning och tagit stora kliv till den bransch vi har idag.

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergis styrelse för verksamhetsåret 2022/2023