2016-05-03

Komm. från oss

Nystart för vässad europeisk branschorganisation!

Svensk Vindenergi är självklart medlemmar i WindEurope, då ett europeiskt samarbete är centralt framförallt för frågor kopplade till styrmedel och nät. Tillsammans står vi bättre rustade för att begränsa jordens uppvärmning till 1,5 grader och för att bromsa klimatförändringarna, vilket vi anser görs bäst genom satsning på mer förnybart − och då i synnerhet vindkraft.

Den 9-10 maj har vi vårt nordiska möte, under WindEuropes flagg − där vi på Svensk Vindenergi träffar våra systerorganisationer i Norge, Danmark och Finland. Under mötet uppdaterar vi varandra om läget på nationell nivå, diskuterar arbetet i Nordiska Ministerrådet samt utformar hur Nordens position i WindEurope ska se ut, med fokus på tillstånd- nät och ekonomiska styrmedel.

Charlotte Unger Larson
Vd, Svensk Vindenergi

Läs mer om ”nya” WindEurope