2014-02-03

Komm. från oss

Kommentar: Omfattande felaktigheter om förnybar energi i EU-kommissionens konsekvensanalys

Den 22 januari presenterade EU-kommissionen sitt förslag på energi- och klimatmål för 2030. Till förslaget presenterades även en omfattande konsekvensanalys för olika mål och målnivåer.

Konsekvensanalysen har genomförts av det tekniska universitetet i Aten och grundar sig på en marknadsmodell som kallas PRIMES. Genom att göra antaganden för kostnader och teknikutveckling för olika energislag räknar modellen fram vilka konsekvenser respektive målscenario får för till exempel elpriser, jobb och tillväxt. För att scenariorna skall vara rättvisande är det alltså av yttersta vikt att de antaganden som görs är korrekta.

Svensk Vindenergi har granskat de antaganden gjorts för Sverige gällande vindkraft och övrig kraftproduktion och kommit fram till att det finns mycket stora brister som sammantaget leder till en betydande underskattning av potentialen för förnybar energi. De felaktiga antagandena leder till att ett högt mål för förnybar energi framställs som dyrare än vad det i verkligheten är.

Några exempel på de grövsta felaktigheterna i konsekvensutredningen;

  • Den landbaserade vindkraften i Sverige är redan idag billigare än vad kommissionen räknar med år 2050
  • Effektiviteten för nya landbaserade vindkraftverk i Sverige är redan idag högre (35 %) än vad kommissionen räknar med år 2050 (32 %)
  • Utbyggnaden av vindkraft i Sverige kommer år 2015 att passera kommissionens prognos för 2030
  • Den havsbaserade vindkraften i Östersjön har redan idag lägre investeringskostnad än vad kommissionen räknar med år 2050
  • Solkraftens kostnader överskattas i jämförelse med andra analyser

Regeringen måste nu ta hänsyn till dessa felaktigheter när Sverige utformar sin position om 2030-ramverket. Kostnaden för förnybar energi överskattas och det finns en uppenbar risk att EU på felaktiga grunder sätter för låga mål.

Läs hela analysen av konsekvensutredningen här.

English version here.

Anton Steen, analys och samhällskontakter