Svensk Vindenergi / Parlamentets nya strategi befäster höga mål för havsbaserad vindkraft

Parlamentets nya strategi befäster höga mål för havsbaserad vindkraft

EU-parlamentet röstade i veckan fram en strategi för havsbaserad förnybar energi. Strategin lägger fram parlamentets rekommendationer för utbyggnaden av havsbaserad vindkraft för minst 60 GW havsbaserad vindkraft till 2030 och 300 GW till 2050, dvs. samma mål som EU-kommissionen föreslog i sin strategi från 2020.

Den nyligen antagna strategin betonar att det krävs en snabbare utbyggnad av förnybar energi till havs för att nå klimatmålen för 2030 och 2050, samtidigt som maritima områden och kuster måste hanteras hållbart.

Strategin lyfter fram vikten av att förkorta förfarandena för att få tillstånd och uppmanar EU:s medlemsländer att införa tidsfrister för att utfärda tillstånd.

Vindkraftsparker till havs kan gynna den marina biologiska mångfalden om de utformas och byggs på ett hållbart sätt men måste samexistera tillsammans med andra aktiviteter, exempelvis fiske och sjötransporter, heter det i rapporten. Rapporten lyfter även att det är avgörande att designa, utveckla och distribuera förnybar offshore-energi på ett cirkulärt och förnybart sätt, eftersom det behövs stora mängder metaller och mineraler. Strategin uppmanar också till ett EU-omfattande deponiförbud för uttjänta vindturbinblad senast 2025, vilket går i linje med den europeiska vindkraftsbranschens rekommendationer.

Emma Wiesner (C) är en av de svenska EU-parlamentariker som röstade ja till strategin i veckan. Vi fick en pratstund med henne om strategin och vad den innebär. Emma berättade att parlamentets strategi befäster och kommenterar EU-kommissionens strategi, som i sin tur används i andra lagstiftningar.

– EU:s roll att är tänka ett steg längre och se systemnyttan utöver varje lands eget intresse. Det jag tycker är intressant är hur strategin lyfter vilka elnät som behöver kopplas samman gemensamt för att realisera potentialen av de bästa vindlägena, säger Emma Wiesner.

Läs vidare

REPORT on a European strategy for offshore renewable energy (europa.eu)

För mer information, kontakta:

E-post: lina.kinning@svenskvindenergi.org

Telefon: 070-190 86 53