2017-06-16

Komm. från oss

Prövningen av vindkraft måste bli rättssäker

I en replik i Dagens Samhälle (12/6) invänder Johan Risholm, stadsarkitekt i Falkenberg, mot vår kritik mot det kommunala vetot kring vindkraft. Risholm menar att kommunerna måste ha det yttersta ansvaret att planera sin markanvändning.

Vi håller med Risholm att kommunerna har en viktig roll när ny vindkraft byggs, men prövningen måste vara förenlig med de principer om saklighet och objektivitet som gäller vid annan myndighetsutövning.

Läs hela repliken här