2019-01-21

Nyhet

Regeringsförklaringen den 21 januari 2019

Idag, den 21 januari 2019, avgav statsminister Stefan Löfven sin regeringsförklaring i riksdagen. Sverige får en regering som består av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna och som samarbetar om budgeten och politikens inriktning på flera områden med Centerpartiet och Liberalerna. 

Nedan följer, för klimat- och energipolitiken, särskilt intressanta delar av statsministerns tillkännagivande:

”Klimatomställningen ska genomsyra politiken. Vårt samhälle ska vara starkt – och vår utveckling hållbar.

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation. Det finns ingen tid för tvekan. Den omställning som krävs är omfattande. Mycket arbete återstår. Men vi ligger i framkant. För eldrivna lastbilar och kollektivtrafik. För ökat byggande i trä. För stål utan kol och ny textil från återvunna kläder.

  • Det klimatpolitiska ramverket ligger fast. All relevant lagstiftning ses över. Klimatmålen ska nås.
  • Energiöverenskommelsen ska genomföras. Det ska vara enkelt och lönsamt att investera i egen produktion av förnybar energi.
  • Sverige ska driva på för en klimatlag på EU-nivå.
  • Reformarbetet för att genomföra Parisavtalet intensifieras. 1,5-gradersmålet måste nås.
  • En kraftfull grön skatteväxling görs. Skatter höjs på miljö­förstörande verksamhet och sänks på arbete och företagande.
  • Flygets stora klimatpåverkan ska minska. Klimatkraven på flyget skärps.
  • Det ska gå att ladda och tanka fossilfritt i hela landet. Klimatbonusar och klimatavgifter på personbilar förstärks och förenklas. Inga nya bensin- och dieseldrivna bilar ska säljas efter 2030. Så minskar vi de stora klimatutsläppen från transportsektorn.
  • Prospektering och nyexploatering av kol, olja och fossilgas förbjuds.
  • Ett större arbete inleds för att binda tillbaka en del av tidigare utsläpp.
  • Klimatinvesteringsprogrammen och stadsmiljöavtalen främjar lokala investeringar för global hållbarhet och de ska utvecklas och effektiviseras.

Vi står fast vid de höga ambitionerna för klimatfinansieringen. Vårt ledarskap för globalt hållbara hav fortsätter. När andra länder minskar sina insatser för global hållbarhet ökar Sverige dem. Vi ska gå i bräschen för Agenda 2030.”

Läs hela regeringsförklaringen hos Regeringskansliet.