Svensk Vindenergi / Rekord: 46 procent av gårdagens el från vindkraften

Rekord: 46 procent av gårdagens el från vindkraften

Igår satte vindkraften två nya elproduktionsrekord: för en enskild timme och för ett helt dygn. Vindkraften producerade 46 procent av all den el som producerades och 55 procent av den el som användes i Sverige. Elpriserna sjönk i hela landet tack vare den höga vindkraftsproduktionen.

Den 22 januari stod vindkraften för 46 procent, eller 259 267 megawattimmar (MWh), av Sveriges elproduktion. Vindkraften producerade 46 procent av all den el som producerades och 55 procent av den el som användes i Sverige. Samma dag slog vindkraftsproduktionen även produktionsrekord för en enskild timme: mellan kl. 11.00-12.00 producerade vindkraften 12 279 megawattimmar (MWh).

Vintern är den bästa årstiden för vindkraften; den tiden står för 60 procent av vindkraftens årsproduktion. Det är också då elen behövs som mest. Vi kan räkna med att allt fler timmar över året kommer innehålla mer el från vindkraft. Sveriges vindkraftverk producerade 46 procent av vår totala elproduktion igår.

Erik Almqvist, elnät och elmarknad, Svensk Vindenergi

Under gårdagen hade Sverige samma pris i hela landet. Även i södra Sverige, där priserna ofta är högst, kostade elen under dygnets billigaste timmar 30,87 öre per kilowattimme på den nordiska elbörsen Nord Pool.

Hittills i år har vindkraften producerat 3,08 TWh el.

Kontaktpersoner

Erik Almqvist, elnät och elmarknad, Svensk Vindenergi
073-025 78 46

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35