2020-01-15

Komm. från oss

Rekordhög produktion från vindkraft under första veckan 2020

Mer än 1 TWh vindkraftsel producerades i Sverige under decenniets första vecka, vilket är nytt rekord. Trots avveckling av Ringhals 1 är Sveriges elexport fortsatt mycket stark – tack vare mer vindkraft i systemet.

–  Goda vindar och en kraftfull vindkraftsutbyggnad ligger bakom det nya produktionsrekordet. Lika mycket vindkraftsel som producerades vecka 1, producerades under helåret 2007. Det illustrerar att vindkraften spelar en allt viktigare roll för elförsörjningen och att efterfrågan på förnybar el ökar, säger Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi.

Vindkraftens frammarsch avspeglas också i den svenska elexporten. Trots nedläggning av Ringhals 1 exporterade Sverige 0,8 TWh el under vecka 1, vilket är 60 procent mer än samma period förra året. Elexporten gick främst till de nordiska grannländerna, men också till Litauen, Tyskland och Polen.

–  Exporten ger direkt klimatnytta genom att ersätta fossila kraftkällor i närliggande länder. Den höga eltillförseln ger oss också marginaler att på allvar påbörja en klimatsmart elektrifiering här hemma i Sverige, säger Charlotte Unger Larson.

Vindkraften stod under 2019 för cirka 14 procent av elanvändningen i Sverige. Men redan om två år väntas produktionen fördubblas och stå för nära 30 procent av den el som används. Den positiva utvecklingen påverkar prognosen för svensk elexport.

– Redan 2022 bedöms elexporten fortsätta stiga och uppgå till hela 29 TWh enligt Energimyndigheten, trots att elproduktionen från kärnkraft minskar. Vindkraftsutbyggnaden är det stora skälet till höjningen, säger Charlotte Unger Larson.

_____________________________

Kontakt:

Hanna Magnusson, press- och kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
Telefon: 073-0257846
E-post: hanna.magnusson@svenskvindenergi.org

Charlotte Unger Larson, vd, Svensk Vindenergi
Telefon: 070-190 86 53
E-post: cul@svenskvindenergi.org

_____________________________