Svensk Vindenergi / Rekordmånga medlemmar i Svensk Vindenergi

Rekordmånga medlemmar i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi firar en milstolpe när branschorganisationen nu når 150 medlemsföretag. Detta är fler medlemmar än någonsin tidigare.

Föreningen Svensk Vindenergi är nu större än någonsin och den samlade medlemsbasen representerar bred kompetens och kunskap i vindkraftens hela värdekedja.

Var och en av våra nya medlemsföretag är viktiga för att vi samlat ska vara en stark röst för vindkraftsbranschen. Vi har haft en hög tillströmning de två senaste åren – vilket är ett tecken på att branschen växer och att intresset för Sverige är stort. En kraftfull utbyggnad av vindkraft är en nyckel för att stärka den svenska industrins konkurrenskraft genom elektrifieringen.

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi

Vilka medlemmar har Svensk Vindenergi?

Våra medlemmar har verksamhet i hela vindkraftens värdekedja, och är bland annat kraftbolag, kommunala energibolag, projektörer, markägare, finansiella investerare, banker, advokatbyråer, stora elanvändare, konsultföretag och leverantörer till vindkraftbranschen. Svensk Vindenergis senaste medlem Dockstr arbetar med rådgivning och förmedling/upphandling inom havsbaserad vindkraft.

Kontaktperson

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35