Svensk Vindenergi / Rekordmånga nya medlemmar i Svensk Vindenergi 2022

Rekordmånga nya medlemmar i Svensk Vindenergi 2022

Svensk Vindenergi har under 2022 välkomnat 27 nya företag som medlemmar. Föreningen är nu större än någonsin och den samlade medlemsbasen representerar bred kompetens och kunskap i vindkraftens hela värdekedja.

Var och en av våra nya medlemsföretag är ett välkommet bidrag till oss för att vi ska kunna fortsätta vara vindkraftsbranschens röst. Vi har haft en ovanligt hög tillströmning av nya medlemmar under det gångna året. Det gynnar oss alla när vi kan slå ihop vår breda kunskap i arbetet framåt med utbyggnaden av vindkraften för att stärka den svenska industrins konkurrenskraft genom elektrifieringen.

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi

Vilka medlemmar har Svensk Vindenergi?

Branschorganisationens medlemmar kan vara projektörer, vindkraftsägare, turbintillverkare, advokatbyråer, elhandlare, elnätsbolag, konsultbolag, försäkringsbolag, underleverantörer, markägare och banker.  

Drygt hälften av årets 27 nya medlemsföretag är projektörer och vindkraftsägare. Svensk Vindenergi har också välkomnat konsultbolag, underleverantörer, försäkringsbolag, elnätsbolag och advokatbyråer som nya medlemmar. De flesta av de nya medlemsföretagen ingår i nordiska koncerner medan några har sina moderbolag i Storbritannien, Tyskland eller Irland. 

Nya medlemsföretag 2022

Nedan presenteras våra nya medlemsföretag i bokstavsordning. Klicka på företagsnamnet för att komma till medlemsföretagets webbplats.

Advokatfirman Morris AB

Aneo AS

Bassoe Technology AB

Cirio Advokatbyrå AB  

CJR Renewables Sweden AB  

Cloudberry Wind AB  

Deep Wind Offshore DWO Sverige AB  

DEKRA Industrial AB  

E.ON Sverige AB  

Eleda Group AB  

European Energy Sverige AB  

Freja Offshore AB  

Fu-Gen Energi AB  

Lifelink Oncall Gloabal Telemedicine AB  

Marsh AB

PNE Sverige AB  

Prime Capital AG  

Red Rock Power Limited  

Rope Access Sverige AB  

Simply Blue Management Ltd  

Skarta AB  

Statkraft AS  

Suvic OY  

Sweco Sverige AB  

Taaleri Energia Funds Management Oy  

TOWII Renewables 

Vårgrönn AS