2015-12-10

Komm. från oss

Rekordmycket el från vindkraften

Förra veckans blåsiga väder gjorde att vindkraften satte nya produktionsrekord. Såväl per timme, dygn och som vecka. Under veckan producerades 576 miljoner kilowattimmar (kWh) el, närmare en femtedel av elbehovet.

På lördagen producerade vindkraften för första gången över 5 miljoner kWh i timmen, vilket var i paritet med vad både kärnkraften som vattenkraften producerade vid samma tillfälle. Under söndagen levererade vindkraften mer än 100 miljoner kWh el. För att få en uppfattning om hur mycket el det är skulle elen från vindkraften i söndags räckt till att varje invånare i Sverige själv kört 5 mil med elbil under dagen. Om vindkraften ersatt kolbaserad elproduktion i våra grannländer så har utsläppen av koldioxid minskat med 100 000 ton.

Kommentar från Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi:
– Energin i Europa kommer fortfarande till 75 procent från fossila källor. Ska vi klara klimathotet måste utsläppen snabbt ned. Vindkraften är effektiv och kan leverera stora mängder energi. Sverige har bättre förutsättningar för vindkraft än många andra länder i Europa och bör kunna exportera vindkraftsel till länder med sämre förutsättningar.

Elstatistik.se

Kraftläget vecka 49

Nord Pool spot