2016-06-22

Komm. från oss

Replik: Osannolikt utspel av fantasifulla klimatskeptiker

Replik på Föreningen Svenskt Landskapsskydds debattartikel, SvD, 18 juni.

I Paris enades 195 länder om att försöka begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. För att lyckas krävs bland annat omfattande investeringar i förnybar energi. Den 10 juni i år enades Energikommissionen om att Sverige ha ett 100 procent förnybart elsystem år 2040. Den blocköverskridande energiöverenskommelsen har stöd av 74,5 procent av riksdagens ledamöter och kommer att utgöra grunden för den långsiktiga energipolitiken, oavsett regering.

Hedman och Wachtmeister hävdar att vindkraft är en investering med hög politisk risk och varnar för att stödet till vindkraft kommer att tas bort efter valet 2018. För det krävs att Sverigedemokraterna och Liberalerna ska skapa en gemensam majoritet. Troligt?

Sverige är inte ensamt om att ställa om elsystemet. Det vi är ensamma om är dock de fantastiska förutsättningarna för förnybar elproduktion, som gör att vi kan producera vind-, vatten- och biokraft till lägre kostnad än i andra länder. Investerarna ser dessa möjligheter, men den politiska otydlighet som funnits de senaste åren har gjort dem tveksamma. Genom den blocköverskridande och långsiktiga överenskommelsen, finns nu möjligheten att återfå investerarnas förtroende.

Hedman och Wachtmeister anser att vi enbart bygger vindkraft för att sälja kraftigt subventionerad förlust-el. De har glömt bort några saker. De verkligt stora subventionerna går till olja och kol och har medfört att ingen ny elproduktion idag kan byggas utan stöd. Om den fossilbaserade elproduktionen betalade sina samhällsekonomiska kostnader så skulle det i inte behövas något stöd till förnybar energi.

Vindkraftsmotståndarna Hedman och Wachtmeister avslutar med frågan: Hur skulle du vilja satsa dina egna sparpengar? Vi är övertygade om att en stor majoritet i vårt land är beredda att bidra till att motverka klimatförändringarna. Klimatskeptiker, debattörer som Hedman-Wachtmeister och andra, som hellre motverkar klimatinsatserna än klimatförändringen, är lyckligtvis en krympande skara.

Charlotte Unger Larson
Vd, Svensk Vindenergi