Svensk Vindenergi / Riksdagens nej till justerat vindkraftsveto bromsar industrins elektrifiering

Riksdagens nej till justerat vindkraftsveto bromsar industrins elektrifiering

Behovet av utbyggd elproduktion brådskar, men trots det kommer riksdagen att rösta nej till propositionen om justerat kommunalt veto som skulle underlätta för ny vindkraft. Det står klart efter att partierna nu gjort sina ställningstaganden.

– Det är olyckligt, och även överraskande, att propositionen inte får majoritet i riksdagen. Det finns en bred politisk enighet om att Sverige behöver snabbt ökad elproduktion för att möjliggöra industrins och hela samhällets klimatomställning. Ett justerat kommunalt vindkraftsveto är en viktig åtgärd i det arbetet. Tillsammans med incitament till kommuner, som nu utreds, hade propositionen kunnat få betydande positiv effekt, säger Daniel Badman, vd på Svensk Vindenergi.

Enligt propositionen ska kommunernas ställningstagande komma tidigt i processen. Justeringen skulle tydliggöra att kommunens besked handlar om lokaliseringen och att Länsstyrelsen sköter miljöprövningen, där frågor om påverkan på djur, natur och människor utreds. Förtydligandet ökar förutsägbarheten och rättssäkerheten.

Krävs lösningar istället för låsningar

Hela 8 av 10 vindkraftverk stoppades av det kommunala vetot i fjol, visar en sammanställning som gjorts på uppdrag av Svensk Vindenergi, och inte sällan ändrar kommunen sitt ja till ett nej sent i processen när stora satsningar redan gjorts.

– De partier som säger nej till propositionen är svaret skyldiga hur de avser att säkra att industrin får tillgång till den el som behövs för omställningen. Dagens elanvändning på 140 terawattimmar väntas bli dubbelt så stor redan inom 20 år. Det finns inte tid för politiska positioneringar och låsningar. Nu krävs lösningar och politisk handlingskraft, säger Daniel Badman.

Industrin vill se snabbt utbyggd vindkraft

”Vi är helt beroende av massvis mer av vindkraft”, konstaterade Svenskt Näringslivs vd nyligen. Och i en enkätstudie som Svensk Vindenergi publicerade tidigare under våren svarar 21 industriföretag med stort elbehov enhälligt att de vill se en politisk samling för att undanröja hinder för ny grön elproduktion. Bolagens elbehov ökar här och nu, och en klar majoritet anser att utbyggd vindkraft bidrar till att stärka den egna konkurrenskraften. Bland de svarande företagen återfinns bland annat LKAB, Volvo, Northvolt, Preem, Holmen och SCA.

– Industrins gröna omställning är en historisk möjlighet att utveckla samhället och välfärden. Den förutsätter ett snabbt och stort tillskott av el till konkurrenskraftigt pris. Industrins uppmaning om samling behöver hörsammas av politiker på alla nivåer: lokalt, regionalt och nationellt, säger Daniel Badman.

För mer information, kontakta:
Tomas Hallberg, tillståndsansvarig, Svensk Vindenergi
Telefon: 070-164 44 53
E-post: tomas.hallberg@svenskvindenergi.org