Svensk Vindenergi / Skarta ny medlem i Svensk Vindenergi

Skarta ny medlem i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi välkomnar Skarta AB som medlemsföretag. Skarta AB är en del av SkartaNYAB-koncernen som är noterat på Helsingforsbörsen sedan sommaren 2021. Företaget har fokus på att bygga och utveckla gröna energilösningar och att och tillhandahålla hållbara lösningar för industri och elnät.

– Vi är mycket glada att få Skarta som ny medlem. Företaget kommer att medföra kompetens och erfarenheter från såväl vindkraftsbranschen som andra marknader. Det stärker oss som branschorganisation att vi har hela vindkraftens värdekedja representerad bland medlemsföretagen, säger Daniel Badman, vd på Svensk Vindenergi.

Skartas tjänster omfattar projektering och anläggande av vägar, uppställningsplatser för mobilkranar, turbinfundament, mellanspännings- och telekommunikationsnät, transformatorstationer och vid behov även luftburna högspänningsledningar.

– Vårt mål är att vara kundens pålitliga samarbetspartner för utveckling av vindkraftsprojekt och byggande av vindkraftsparker genom vårt breda utbud av ingenjörstjänster och byggtjänster, säger Skarta AB:s VD Mikael Sidér.

– Här i Sverige har vi hittills främst arbetat med infrastruktur och industriprojekt som omfattar mycket av det som finns i vindrkaftsparker, men i Finland har Skarta redan en lång historia och goda referenser inom vindkraftssektorn. Denna erfarenhet och expertis tillsammans med utökade resurser i Sverige genom att Skarta-NYAB går samman ger oss möjlighet att erbjuda små och stora projekt över hela Sverige, säger Mikael Sidér.

Läs vidare

Skartas webbplats

Lista över medlemmar i Svensk Vindenergi

Bli medlem i Svensk Vindenergi