2016-05-10

Komm. från oss

Stort intresse för vindkraftsutbyggnad

Förnybart leder vägen till försörjningstrygghet och stora exportmöjligheter, samtidigt som det möjliggör att vi kan hålla vår del i FN:s globala klimatavtal. Även svenska folket, som i undersökning efter undersökning ställer sig positiva till förnybart, har fått upp ögonen för att det faktiskt GÅR att skapa ett hållbart samhälle inom en inte allt för avlägsen framtid.

Det är väldigt givande att arbeta inom ett område som engagerar så många. Och att elmarknaden, och då i synnerhet förnybarhetsbranschen påverkar många, märks inte minst när det gäller mediernas intresse. Bara under det senaste året har påringningarna från journalister över hela landet intensifierats betydligt. Vindkraft behövs och berör; läsarna, tittarna, lyssnarna.

I Lunchekot Special, där jag nyligen intervjuades, belyses många viktiga aspekter om vindkraftsutbyggnaden i Sverige.

Lyssna här