Svensk Vindenergi / Suvic ny medlem i Svensk Vindenergi

Suvic ny medlem i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi välkomnar det finska företaget Suvic som medlem. Suvic är specialiserade på energibyggande – särskilt vindparker och projektledning – och stärker i och med detta sin närvaro på den svenska marknaden.

Vi har ovanligt hög tillströmning av nya medlemmar just nu, och Suvic erbjuder ett välkommet bidrag. De har högt miljötänk, specialistkunskap inom sitt område och en transparent affärsstrategi, så vi är mycket glada att få välkomna dem som medlemmar i branschorganisationen.

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi

Byggföretaget Suvic grundades 2017 och erbjuder entreprenadstjänster för energi- och industribyggande. De är ISO-certifierad utifrån kvalitet, miljö, hälsa- och säkerhet och arbetar bland mycket annat med bergsförankrade fundament för vindkraftverk, vilka minskar projektets CO2-avtryck. Kunden erbjuds sammanhållen projektledning och entreprenadexpertis.

Vi är en samarbetspartner som bär ansvar genom hela processen. På så sätt kan uppdragsgivaren vara säker på att informationsutbytet är effektivt i alla skeden och att gemensamma riktlinjer och mål är klara för alla som deltar i projektet.

Sami Ehrnstén, Business Manager, Suvic

Läs vidare

Suvics webbplats
Svensk Vindenergis webbplats
Bli medlem