Svensk Vindenergi / Svensk Vindenergi deltar på M:s Sverigemöte

Svensk Vindenergi deltar på M:s Sverigemöte

Den 24-25 mars är Svensk Vindenergi på plats på Moderaternas Sverigemöte i Karlstad.

Svensk Vindenergi är i Karlstad för att diskutera hur vi i Sverige skapar bästa möjliga förutsättningar för att få fram den elproduktion som är helt avgörande för industrins omställning, svensk konkurrenskraft och tillväxt. Utbyggnad av vindkraft på land och till havs har en nyckelroll för detta.

Sverigemötet är Moderaternas största årliga konferens och innehåller flera seminarier och föreläsningar. Vill du träffa Svensk Vindenergi så finns vi i monter 14 på plan 3 i Karlstad CCC under Moderaternas Sverigemöte.

Svensk Vindenergi har som målsättning under mandatperioden att möta lokalpolitiker från alla riksdagspartier på deras egna konferenser. 

Kontaktpersoner

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi
070-972 54 37

Erik Almqvist, elnät och elmarknad, Svensk Vindenergi
073-025 78 46

Tomas Hallberg, tillståndsfrågor, Svensk Vindenergi
070-164 44 53