Svensk Vindenergi / Svensk Vindenergi nu medlem i Håll Nollan

Svensk Vindenergi nu medlem i Håll Nollan

Svensk Vindenergis säkerhetsarbete baseras sedan många år på en uttalad nollvision kring olyckor på arbetsplatsen. Nu är Svensk Vindenergi medlem i Håll Nollan.

Håll Nollan är en förening där hela kedjan i bygg- och anläggningsprojekt samverkar för att minska antalet olyckor i branschen. Den gemensamma visionen är att alla på våra bygg- och anläggningsarbetsplatser kommer hem oskadda efter varje arbetsdag

Det är tydligt att utbyte av erfarenheter inom branschen är en viktig faktor för våra medlemmar i deras arbetsmiljö och säkerhetsarbete. I och med medlemskapet i Håll Nollan får vi tillgång till kunskap också från andra delar av byggbranschen, och den kompletterande expertisen ser vi fram emot att ta del av. Med medlemskapet kommunicerar vi även vår aktiva ambition att upprätthålla en fortsatt hög säkerhetsnivå för vindkraften.

Ylva Tengblad, ansvarig för säkerhets- och arbetsmiljöfrågor, Svensk Vindenergi

Med den stora omställning från fossil till fossilfri energi som samhället nu genomgår kommer vindkraften att spela en allt större roll framöver. Vi är glada att vindkraftsbranschen menar allvar med en säker arbetsmiljö. Vi hälsar Svensk Vindenergi varmt välkomna till Håll Nollan och ser fram emot att arbeta tillsammans för att skapa en säkrare bygg- och anläggningsbransch.

Ulrika Dolietis, vd, Håll Nollan.

Kontaktperson

Ylva Tengblad, säkerhets- och arbetsmiljöansvarig, Svensk Vindenergi
073-025 10 84