Svensk Vindenergi / Svensk Vindenergi på MP:s kongress

Svensk Vindenergi på MP:s kongress

Den 17-19 november är Svensk Vindenergi på plats på Miljöpartiets kongress i Örebro.

Svensk Vindenergi är i Örebro för att diskutera hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för att få fram den elproduktion som är helt avgörande för industrins omställning för att Sverige ska kunna lyckas i klimatomställningen, samtidigt som landet behåller konkurrenskraft, samt stärker biologisk mångfald och andra naturvärden. Utbyggnad av vindkraft på land och till havs har en nyckelroll för detta.

Träffa Svensk Vindenergi i monter 3 utanför kongresshallen på plan 2 i Conventum under Miljöpartiets kongress.

Svensk Vindenergi har som målsättning under mandatperioden att möta lokalpolitiker från alla riksdagspartier på deras egna konferenser. Hittills har vi besökt Moderaternas Sverigedagar och Miljöpartiets kongress, och vi kommer att besöka Vänsterpartiets Vänsterdagar.

Kontaktpersoner

Lina Kinning, havsbaserad vindkraft samt EU & internationella frågor, Svensk Vindenergi
070-190 86 53

Erik Almqvist, elnät och marknad, Svensk Vindenergi
073-025 78 46

Aleksandra Todorov, kommunikationskoordinator, Svensk Vindenergi
073-025 54 36