Svensk Vindenergi / Svensk Vindenergi på Vänsterdagarna

Svensk Vindenergi på Vänsterdagarna

Den 25-26 november är Svensk Vindenergi på plats på Vänsterpartiets Vänsterdagar i Göteborg.

Svensk Vindenergi är i Göteborg för att diskutera hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för att få fram den elproduktion som är helt avgörande för industrins omställning så att Sverige ska kunna lyckas i klimatomställningen, samtidigt som landet behåller konkurrenskraft och jobb. Utbyggnad av vindkraft på land och till havs har en nyckelroll för detta.

Träffa Svensk Vindenergi i monter H01:06 på Svensk Mässan i Göteborg.

Svensk Vindenergi har som målsättning under mandatperioden att möta lokalpolitiker från alla riksdagspartier på deras egna konferenser. Hittills har vi besökt Moderaternas Sverigedagar, Miljöpartiets kongress och Vänsterpartiets Vänsterdagar.

Kontaktpersoner

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi
070-972 54 37

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35

Ylva Tengblad, hållbarhetsansvarig, Svensk Vindenergi
073-025 10 84