2019-04-05

Komm. från oss

Svensk Vindenergi underkänner Energimyndighetens förslag till stoppregel

Svensk Vindenergi och Svensk Vindkraftförening har lämnat in ett gemensamt remissvar på Energimyndighetens rapport om kontrollstation 2019 inom elcertifikatsystemet.

Vi underkänner förslaget till stoppregel eftersom det är verkningslöst, går emot tidigare politiska utfästelser, innebär stor ekonomisk skada för befintliga investeringar i systemet och leder till att investerarnas förtroende för den svenska marknaden minskar.

Den lösning som vi istället föreslår innebär att:

  • Inga nya anläggningar tas in i elcertifikatsystemet efter 2021 (tidsstopp)
  • Tilldelningen av certifikat stoppas vid 696 miljoner utfärdade certifikat, d.v.s. samma antal certifikat som Sverige och Norge har åtagit sig att finansiera inom systemet (tilldelningsstopp)
  • Kvotkurvan anpassas för den tidiga måluppfyllelsen

Med vårt förslag får vi en stoppregel som:

  • säkerställer balans i systemet i enlighet med proposition 2016/17:179,
  • ger rättvisare villkor mellan nya och gamla investeringar
  • möjliggör rimligare avvägning mellan producent- och konsumentnytta
  • möjliggör samma spelregler i Sverige som i Norge
  • möjliggör ett tidigare avslut av systemet genom att komprimera kvotkurvan
  • innebär elcertifikatkostnad dels inom ”budget” för Energiöverenskommelsen och dels under det historiska genomsnittet
  • är förenlig med EU-lagstiftningen inom området

Läs hela vårt remissvar här.
Länk till Energimyndighetens rapport.