Svensk Vindenergi / Svensk Vindenergis hållbarhetspolicy uppdaterad

Svensk Vindenergis hållbarhetspolicy uppdaterad

Hållbarhet är en grundläggande och nödvändig princip i alla delar av Svensk Vindenergis verksamhet. Nu har kansliet en uppdaterad hållbarhetspolicy som ska ge riktning och vägledning med fokus på den dagliga verksamheten på kansliet.

Svensk Vindenergis kansli arbetar för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i alla led inom vår verksamhet. För oss är det självklart att dessa tre hållbarhetsdimensioner dessutom är sammanlänkade och ömsesidigt beroende av varandra. Nu har föreningens styrelse beslutat om en uppdaterad version av vår hållbarhetspolicy, som ska ge kansliet konkret riktning och vägledning.

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi

Hållbarhetspolicyn har uppdaterats med ställningstaganden för ökad miljömässig hållbarhet, och med förtydliganden för verksamhetens sociala och ekonomiska aspekter. Det handlar om t.ex. principer för anbudsförfarandet vid kansliets större upphandlingar, att drycker är alkoholfria när föreningen bjuder, samt att föreningen bjuder på mat som i första hand är ekologisk och vegetarisk. För att föreningen ska kunna erbjuda vissa livsmedel kräver policyn nu även att dessa är rättvisemärkta. 

Kontaktperson

Ylva Tengblad, hållbarhetsansvarig, Svensk Vindenergi
073-025 10 84

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35