2020-01-22

Komm. från oss

Svensk Vindenergis kommentar efter omröstning i riksdagen om Ringhals 1 och 2

På Sverigedemokraternas initiativ har riksdagen idag röstat om att uppmana Vattenfall att rusta upp och fortsätta driva Ringhals 1 och 2. Sverigedemokraternas förslag fick stöd av moderater, kristdemokrater och liberaler och ställningen mellan de två blocken var mycket jämn.

Vattenfall ser däremot ingen lönsamhet i att uppdatera reaktorerna som varit i drift sedan 70-talet, eftersom stora investeringar skulle krävas för att nå upp till rådande säkerhetskrav.

– Vattenfall fattade beslutet om att avveckla rektorerna på rent affärsmässiga grunder. Samtidigt som kärnkraftsdebatten pågår ser vi att det byggs vindkraft som kan producera dubbelt så mycket som den el som faller bort när Ringhals 1 och 2 stänger ner. Grunden till omröstningen är därför svår att förstå, säger Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi.

Strax efter klockan 16 idag stod det klart att majoriteten i riksdagen ställer sig bakom Vattenfalls beslut och Ringhals 1 och 2 kommer därmed att avvecklas som planerat.

– Det är glädjande att vi fått ett besked i frågan om vidare drift. Politikens roll är inte att blanda sig i affärsmässiga beslut. Nu hoppas jag att vi kan lägga diskussionen om enskilda kraftslag bakom oss och fokusera på hur vi bäst utvecklar ett modernt, konkurrenskraftigt elsystem som direkt kan leverera klimatnytta, säger Charlotte Unger Larson.

___________

Kontakt:
Charlotte Unger Larson, vd, Svensk Vindenergi
Tel: 070-190 86 53
E-post: cul@svenskvindenergi.org

Hanna Magnusson, ansvarig press- och kommunikation, Svensk Vindenergi
Tel: 073-025 78 46
E-post: hanna.magusson@svenskvindenergi.org
__________