Svensk Vindenergi / Sverige måste ta chansen att bli ledande på grön vätgas

Sverige måste ta chansen att bli ledande på grön vätgas

Energimyndigheten har lämnat sitt förslag till vätgasstrategi för Sverige. Det är bra att förslaget har tagits fram. Vätgasen kan bli viktig för vårt lands konkurrenskraft. Men Svensk Vindenergi vill se högre ambitioner än de som föreslås.

– Sverige kan bli globalt ledande på marknaden för grön vätgas, om vi satsar rätt med start nu. Vår industri skulle bli ännu mer konkurrenskraftig och jobben öka samtidigt som vi gör stor global klimatnytta, säger Daniel Badman, vd på Svensk Vindenergi.

– Det är positivt att det nu finns ett förslag till strategi på ett område som är så viktigt för Sveriges framtid. Samtidigt hade ambitionerna behövt vara ännu högre för att statens arbete ska bidra till utvecklingen av grön vätgas fullt ut. Regeringen behöver, när den tar vidare arbetet med strategin, bland annat höja de föreslagna målen för att skapa bästa möjliga investeringsklimat.

Industrin planerar stora investeringar

Industrier investerar nu i lösningar för att använda grön vätgas i produktionen av bland annat fossilfritt järn och stål och elektrobränslen. Grön vätgas kan också användas för att lagra energi. Lagrad vätgas kan exporteras och användas inom det svenska energisystemet. Att investeringar i grön vätgas nu planeras i Sverige beror på att produktionen har potential att ske storskaligt och till låga priser, med hjälp av billig och grön el från framför allt vindkraften.

Staten behöver stötta utvecklingen av marknaden initialt

Energimyndighetens förslag till vätgasstrategi syftar till att peka ut hur staten ska stödja utvecklingen av marknaden för vätgas. Idén är att föreslå mål som staten sedan ska rikta insatser för, såsom ekonomiska satsningar för att hjälpa marknaden i ett inledningsskede.

Energimyndigheten föreslår bland annat ett nationellt planeringsmål som anger att produktionen av vätgas kommer att kräva 93 TWh år 2050. Förslaget innehåller även vägledande principer och åtgärder för att vätgasen ska bidra till ett fossilfritt Sverige år 2045.

– Förslaget är mycket välkommet och har en bra inriktning, men inkluderar inte alla de redan aviserade satsningarna inom näringslivet på grön vätgas. Det tar inte heller höjd för att ytterligare investeringar som med största sannolikhet kommer. Förslaget behöver kompletteras och ta höjd för en starkare utvecklingspotential inom området för att bidra till klimatomställningen och ta tillvara Sveriges konkurrenskraft på bästa möjliga sätt, säger Daniel Badman.

Förslag till vätgasstrategi, Energimyndigheten

För mer information

Lina Kinning, ansvarig för havsbaserad vindkraft på Svensk Vindenergi

E-post: lina.kinning@svenskvindenergi.org

Telefon: 070-190 86 53