Svensk Vindenergi / Tillstånden nyckeln när Sverige går före i gröna omställningen

Tillstånden nyckeln när Sverige går före i gröna omställningen

Just nu besöker EU-kommissionen Kiruna under Sveriges EU-ordförandeskap, där regeringen vill visa upp hur de nordliga företagen driver på, och samtidigt aviserar en samlad strategi för norra Sverige för att accelerera den industriella gröna omställningen. Sverige är dock näst sämst i EU när det gäller handläggningstider för ny vindkraft. Svensk Vindenergi uppmanar regeringen att genomföra EU:s nödåtgärder för att korta tillståndstiderna för ny elproduktion. Det är avgörande för hela Sveriges industriomställning.

Norra Sveriges omställning möjliggörs genom god tillgång på grön el till konkurrenskraftiga priser. Det är också i norra Sverige som vindkraften byggts ut kraftigast de senaste åren. Samtidigt som det finns alla anledningar att lyfta fram industrin i norra Sverige i sin gröna omställning så befinner sig hela landet i en historisk elektrifiering när industrin ställer om. Exempelvis gör bara de nya batterifabrikerna och kemiindustrins omställning i Västsverige att regionen ökar sitt elbehov med 15 terawattimmar (TWh) ny el redan år 2030. Det motsvarar ca 10 procent av hela Sveriges elanvändning idag.

För industrin i norr är det avgörande att utbyggnadstakten av elproduktion och elnät inte stannar av, så att de kan fatta sina investeringsbeslut i en takt som möter den internationella konkurrensen. Det är bra med en strategi för norra Sverige, men samma driv behövs i hela landet. Med kortare tillståndsprocesser finns goda det möjligheter att få till den nya elproduktion och elnät som behövs för att stärka hela Sveriges konkurrenskraft.

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi

Nyligen enades EU:s energiministrar om nödåtgärder för att snabba på tillståndsprocesserna för ny elproduktion för att ta Europa ur den pågående energikrisen. Sverige ligger i dagsläget näst sist i EU när tankesmedjan Ember listar medlemsländernas handläggningstider för tillstånd av ny elproduktion.

Regeringen har ett utmärkt tillfälle under Sveriges EU-ordförandeskap att visa att man tar EU:s nödåtgärder på största allvar. För att tackla energikrisen är det nödvändigt att snabba på de tillståndsprocesser som bromsar utbygganden av ny elproduktion. Då kan elpriserna sjunka och EU kan minska beroendet av rysk olja och gas.

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi
Kartläggning av handläggningstider för tillstånd till ny elproduktion inom EU. Källa: Wind Europe och Ember.

Kontaktpersoner

Lina Kinning, ansvarig för EU-frågor, Svensk Vindenergi
070-190 86 53