2019-06-13

Komm. från oss

Uppdaterad lista: Ny vindkraft 2017 – 2021

Nedanstående lista visar vindkraftsprojekt som beslutats efter Energiöverenskommelsen 2016 och som tas, eller har tagits, i drift under perioden 2017 – 2021.

Den sammanlagda investeringen för projekten är nu över 72 miljarder kronor. 
När alla projekt är i drift kommer de tillsammans att producera cirka 22,4 TWh per år.

Förutom klimatnytta och tidig måluppfyllelse bidrar den listade nya vindkraften med följande;

Fastighetskatt (0,67 öre/kWh) 150 milj SEK/år 
Energiskatt (33,1 öre/kWh) 7 402 milj SEK/år
Arbetstillfällen, byggnation (78/inv miljard) 5 659 årsarbeten
Arbetstillfällen, drift (4 vkv/vk-tekniker, 25 år) 10 941 årsarbeten
Elcertifikatkostnad  (12 öre/kWh) 2 684 milj SEK/år
Sänkt elpris (3 öre/kWh per 10 TWh) 6,7 öre/kWh 
Sänkt elpris (140 TWh) 9 392 milj SEK/år

PDF: Lista över ny vindkraft 2017-2021 (2019-06-13)