Svensk Vindenergi / Uppdaterade riktlinjer för arbete i vindkraftspark

Uppdaterade riktlinjer för arbete i vindkraftspark

Vindkraftsbranschen har uppdaterat sina råd och riktlinjer för hälsa, miljö och säkerhet vid arbete i och omkring ett vindkraftverk. Dokumentet är en översikt över de svenska krav som gäller, och rekommenderas till samtliga personer som ska utföra arbete på site.

Vindkraftsbranschen är en snabbt växande bransch och det är viktigt att arbetsmiljö och säkerhetsarbetet följer med och utvecklas i samma takt. För att bidra till detta organiserar Svensk Vindenergi ett arbetsråd som består av representanter med praktisk erfarenhet från medlemsföretagen. Rådet ska höja säkerhetsnivån inom branschen genom erfarenhetsutbyte och riktade insatser.

Diskussionerna inom rådet har bland annat resulterat i en sammanfattning av råd och riktlinjer för hälsa, miljö och säkerhet vid arbete i och omkring ett vindkraftverk. Dokumentet skapades första gången 2018 och har under 2023 uppdaterats för att vara aktuellt och relevant.

Erfarenhetsutbytet har resulterat i stärkt kunskap inom gruppen samtidigt som vi nu kan dela med oss till övrig bransch av användbar information.

Ylva Tengblad, hållbarhetsansvarig, Svensk Vindenergi

Dokumentet ger en grundläggande förståelse för de svenska krav som gäller för arbetsmiljö och säkerhetsarbete och samtliga personer som ska utföra arbete i en vindkraftspark på site rekommenderas ha genomgått materialet innan arbete påbörjas. Syftet är dock endast att ge ett översiktligt stöd – det är inte en komplett förteckning. Utöver dessa riktlinjer ska en lokal introduktionsutbildning för varje vindkraftspark ges, som täcker in lokala och företagsspecifika regler.

Det är också viktigt att ha med sig att det här dokumentet handlar om vindkraftsparken som arbetsplats. Om allmänheten är nyfiken på till exempel säkerhetsavstånd vid risk för islossning, finns det svar att hämta i vår faktabank på webben. 

Ylva Tengblad, hållbarhetsansvarig, Svensk Vindenergi

Kontaktpersoner

Ylva Tengblad, hållbarhetsansvarig, Svensk Vindenergi
073-025 10 84

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35