2015-11-10

Komm. från oss

Vad betyder egentligen riksdagsbeslutet den 21 oktober?

Stödet till förnybar elproduktion har varit mycket framgångsrikt för att snabbt bygga ut den förnybara elproduktionen till en låg kostnad för elkonsumenterna. Utbyggnaden har mer eller mindre skett enligt plan, men det senaste året har vi sett en tydlig inbromsning på grund av sjunkande intäktsnivåer. Nedgången beror till största delen på att elcertifikatpriserna inte har kunnat kompensera för det låga elpriset. Elcertifikatpriserna har i sin tur varit låga på grund av det överskott som har ackumulerats, huvudsakligen kopplat till differenser mellan utfall och prognos.

Läs hela på svenska
Läs hela på engelska