Svensk Vindenergi / VIND2023: Konferens 18 oktober 2023

VIND2023: Konferens 18 oktober 2023

Den 18 oktober 2023 på Münchenbryggeriet i Stockholm samlas vi för att diskutera de mest brännande frågorna för vindkraftsbranschen.

Svensk Vindenergi bjuder in till Nordens största årligt återkommande mötesplats för aktörer på den svenska vindkraftsmarknaden. Planeringen är i full gång så notera datumet i din kalender redan nu!

På VIND2022 fick vi lyssna till nyckelpersoner från politik, myndigheter och näringsliv som delade med sig av sina perspektiv på vindkraftens framtida roll i energiomställningen. Frågorna var många men bilden var enig – vindkraften är helt avgörande för svensk konkurrenskraft där minskad klimatpåverkan är av de centrala byggstenarna.

Vi ser redan nu fram emot ett minst lika laddat VIND2023. Lägg den 18 oktober på minnet så ses vi där!

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi