2017-10-08

Komm. från oss

Vinden vänder för vindkraftparkerna

Runt om i länet planeras flera vindkraftparker. Hittills har det varit svårt att få parkerna lönsamma, men med ny teknik ser framtiden bättre ut.

”Tidigare, och även i dag, så har lönsamheten varit ett problem. Men det vi ser i framtiden är att produktionspriserna kommer gå ner och det beror främst på en snabb teknikutveckling.”
Charlotte Unger Larson, vd på branschorganisationen Svensk vindenergi

Läs mer här