2017-06-13

Komm. från oss

Vindkraft i Lungsjön – en förebild för samverkan med många positiva effekter

Den 8 juni besökte Svensk Vindenergis vd Charlotte Unger Larson, tillsammans med vindkraftsamordnaren Karin Österberg, Christer Andersson och Torbjörn Laxvik från Vindkraftcentrum Lungsjön och Skandinaviens största vindparksområde. Lungsjön ligger i Sollefteå kommun där Västernorrland gränsar mot Jämtlands län. I byarna runt Lungsjön bor bara ett 90-tal personer, men här finns redan 149 vindkraftverk och ytterligare 100-tal planeras.

Byarna har haft ett starkt engagemang i vindkraftsfrågor sedan 2006. Genom konstruktiv samverkan mellan boende, projektörer, entreprenörer och kommuner har vindkraftsetableringen lett till många positiva effekter för bygden. Den har bland annat gett tillgång till bredband och bättre gatubelysning, bidragit till ökad handel och möjlighet till uthyrning av byggnader och inte minst till förbättrade vägar. Standardhöjning av till- och utfartsvägar har även gynnat skogsnäringen, genom att förbättrad tillgänglighet till skogsråvara året runt ökat skogsvärdet. En av utmaningarna, störande ljud, har hanterats genom en konstruktiv dialog för att finna lösningar tillsammans med projektören.

I det fortsatta arbetet drivs nu projektet ”Lokal förankring av vindbruksprojekt” – ett projekt som ska utvärdera kringeffekterna av vindkraftsetableringen och skapa nätverk för erfarenhetsutbyte. Redan nu är det möjligt att göra studiebesök för att lära sig mer om det positiva arbete som skett – något som hittills lockat besökare från både Japan och Europiska länder.

Lungviken är ett imponerande exempel på hur lokalt engagemang, effektiva dialogformer och ett starkt entreprenörskap kan ge stora lokala fördelar i samband med vindkraftsutbyggnad. Gunilla Lundin som tillsammans med övriga i Lungsjöns Fritidsförening varit drivande i arbetet kommer till Vind 2017 och berättar mer – missa inte detta tillfälle!

Länk till Vind 2017