Svensk Vindenergi / Vindkraften rekordproducerade i september – näst största kraftslaget

Vindkraften rekordproducerade i september – näst största kraftslaget

I september 2023 stod vindkraften för 28 procent av Sveriges elproduktion, eller 3,03 terawattimmar (TWh).

September 2023 är andra månaden när vindkraften är det produktionsslag som producerar näst mest el i Sverige, efter vattenkraften. Första gången var i februari i år. Under september 2023 producerade vindkraften 3,03 TWh – en ökning från september förra året med 0,97 TWh. Svensk vindkraft har bidragit med mycket el hittills i år. Under årets första 9 månader har vindkraften producerat 25 TWh.  

Det har varit en bra vindmånad under september och något som tydligt syns också i elpriserna, framför allt om vi jämför med fjolåret. Mer vind på den svenska marknaden pressar priset nedåt i och med att driftkostnaderna är låga. Vindkraften kommer fortsätta att byggas ut och redan år 2025 kommer vindkraften gå om kärnkraften och vara Sveriges näst största kraftslag – efter vattenkraften. Under tiden fram till 2025 lär vi se fler och fler enskilda månader då vindkraften producerar mer än kärnkraften.

Erik Almqvist, ansvarig elmarknad på Svensk Vindenergi

Vindkraftsproduktionen har ökat stadigt de senaste fem åren och behöver fortsätta växa när industrins elanvändning förväntas fördubblas till 2030. Vindkraften har en avgörande betydelse för elektrifieringen inom industrin eftersom den kan byggas ut snabbt och ge mycket el med konkurrenskraftigt pris. Elektrifiering av industri och transporter är avgörande för att Sverige ska kunna uppnå våra klimatmål.

Mer vindkraft pressar ner elpriset

Enligt Swecos analys är den långsiktiga pressen på årsmedelpriset 0,7 öre per kilowattimme (kWh) per tillkommande TWh = 0,7 öre*25 TWh = 17,5 öre/kWh. Det motsvarar 3 500 SEK för ett villahushåll som förbrukar 20 000 kWh.

Kontaktpersoner

Erik Almqvist, elnät och elmarknad, Svensk Vindenergi
073-025 78 46

Tomas Hallberg, tillståndsansvarig, Svensk Vindenergi
070-164 44 53

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35