Svensk Vindenergi / Vindkraften slår återigen produktionsrekord

Vindkraften slår återigen produktionsrekord

Den senaste veckan har det blåst ovanligt mycket i Sverige och vindkraften har under flera dygn varit Sveriges största kraftslag. Produktionsrekord har slagits efter varandra och högst produktion blev det på fredagen den 14 januari då vindkraften producerade 0,23 terawattimmar (TWh) på ett dygn motsvarande 50 procent av Sveriges elanvändning.

– Att rekorden sätts nu när det är kallt är väntat. Vintern är alltid den bästa årstiden för vindkraften. Dels blåser det bättre under vintermånaderna, dels väger kall vind mer och ger ett tillskott på någon procent, säger Daniel Kulin, ansvarig för marknadsfrågor på Svensk Vindenergi.

Nya rekord för vecka, dygn och timme

Veckorekordet sattes vecka 2 i år och noterades till 1,2 TWh, vilket kan jämföras med en genomsnittlig vecka som ligger på ungefär halva den produktionen.

Dygnsrekordet sattes först på torsdag den 13 januari med 0,225 TWh på ett dygn, men rekordet slogs igen redan nästa dag, fredag den 14 januari, då 0,227 TWh noterades som dygnsproduktion, enligt elbörsen Nordpool.

Även rekordet för en enskild timme ersattes. Ett medelvärde på 9884 megawatt (eller MWh/h) har rapporterats som produktion den 14 januari klockan 03–04. Det är en ökning med 12 procent från det förra rekordet som noterades den 16 december i fjol och var 8 833 MWh/h.

– Det väder vi har haft är väldigt ovanligt. Dels har det blåst i hela landet samtidigt, vilket i sig är ovanligt, och dels har det inte blåst för mycket, så att vindkraftverken stänger av sig. Det är lika ovanligt som att det är stiltje i hela landet samtidigt, säger Daniel Kulin.

Sverige har klart lägre elpriser än andra länder

Trots Europas gaskris klarar vindkraften att pressa elpriset så att Sverige har ett betydligt lägre snittpris än grannländerna i EU. Under rekordveckan har Sverige dessutom kunnat njuta av lägre elpriser än tidigare i vinter. Flera dygn har elpriset legat under 19 öre per kilowattimme (kWh) i hela Sverige.

Priset för att producera el med naturgas är det som oftast bestämmer elpriset på den europeiska elmarknaden. Det ligger för närvarande på nära 2 kronor per kWh vilket i hög grad påverkar elpriset. Innan gaskrisen kostade el från naturgas cirka 50 öre per kWh. Vindkraft byggs för motsvarande 30 öre per kWh.

– Vindkraften byggs just nu billigare än något annat kraftslag och helt utan subventioner. Med mer vindkraft kan vi få effekter som är positiva för elkonsumenterna, industrin och klimatomställningen varje dag, säger Daniel Kulin.

I södra Sverige (elområde SE4) var elpriset i december 2021 i genomsnitt 1,90 kronor per kWh, vilket är historiskt högt. Samma månad låg elpriset i södra Norge på 1,80 kronor per kWh, i Frankrike på 2,80 kronor per kWh och i Tyskland på 2,30 kronor per kWh. Även vattenkraftslandet Norge och kärnkraftslandet Frankrike hade alltså elpriser på samma nivå som Sydsverige, eller till och med högre. Motsvarande nivåer för april, innan gaskrisen, var i SE4 46 öre per kWh, i Sydnorge 42 öre per kWh, i Frankrike 51 öre per kWh och i Tyskland 48 öre per kWh.

Ny elproduktion gör stor nytta för elkunderna

– Ny elproduktion i Sverige gör stor nytta för elkunderna och för industrins elektrifiering, även om det såklart skärper konkurrensen på elmarknaden vilket påverkar alla elproducenter. En ny analys från Sweco visar att den vindkraft som tillkommer mellan 2022 och 2025 pressar elpriserna i södra Sverige med totalt 8 öre per kilowattimme, säger Daniel Kulin.

Ny analys: tillkommande vindkraft pressar elpriserna

Vindkraften förväntas i år producera cirka 35 TWh el på årsbasis, vilket kan jämföras med kärnkraftens årsproduktion på omkring 50 TWh och vattenkraftens produktion på drygt 70 TWh. Enligt Svensk Vindenergis prognos, baserad på kända byggfärdiga projekt, förväntas vindkraften vara Sveriges näst största kraftslag runt 2025.

För mer information, kontakta:

Daniel Kulin, ansvarig för marknadsfrågor, Svensk Vindenergi

Tel: 076-833 07 77

E-post: daniel.kulin@svenskvindenergi.org