Svensk Vindenergi / Vindkraften stod för 30 procent av elanvändningen under oktober

Vindkraften stod för 30 procent av elanvändningen under oktober

Oktober 2023 blev den bästa oktobermånaden hittills och den femte bästa vindkraftsmånaden någonsin. Vindkraften producerade 3,39 terawattimmar (TWh) el under oktober. Det motsvarar drygt 30 procent av Sveriges totala elanvändning under månaden.

Under årets första tio månader har vindkraften producerat 28,3 TWh. Det motsvarar 27 procent av elanvändningen. Med tanke på att vindkraften levererar som bäst under det kalla halvåret är det sannolikt att vindkraften kommer att stå för 30 procent av elanvändningen sett över hela år 2023.

Erik Almqvist, ansvarig elnät och elmarknad, Svensk Vindenergi

Vindkraftsproduktionen har ökat stadigt de senaste fem åren och behöver fortsätta växa när industrins elanvändning förväntas fördubblas till 2030. Vindkraften har en avgörande betydelse för elektrifieringen inom industrin eftersom den kan byggas ut snabbt och ge mycket el till konkurrenskraftigt pris. Elektrifiering av industri och transporter är avgörande för att Sverige ska kunna uppnå våra klimatmål.

Mer vindkraft i elsystemet pressar elpriserna eftersom vindkraftens produktionskostnad är låg. Vindkraftsutbyggnaden fortsätter och år 2025 går vindkraften om kärnkraften. Den blir då Sveriges näst största kraftslag.

Erik Almqvist, ansvarig elnät och elmarknad, Svensk Vindenergi

Månader då vindkraften producerat 3 TWh eller mer

RankÅrMånadTWh
12022Januari4,26
22023Januari4,02
32023Februari3,93
42022Februari3,59
52023Oktober3,39
62023Mars3,36
72022Oktober3,35
82020Januari3,30
92021Oktober3,20
102022Mars3,20
112023September3,03
122021Mars3,01
132020November3,00
Källa: Nord Pool

Kontaktpersoner

Erik Almqvist, ansvarig elnät och elmarknad, Svensk Vindenergi
073-025 78 46

Tomas Hallberg, tillståndsansvarig, Svensk Vindenergi
070-164 44 53

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35