2017-06-08

Komm. från oss

Vindkraftsvetot hör inte hemma i svensk lag

I en debattartikel i Dagens Samhälle konstaterar jag att Åre är ett tydligt exempel på hur det kritiserade kommunala vindkraftsvetot skapar en rättsosäkerhet för vindkraftsbolagen som vore oacceptabel i alla andra branscher. Jan Hedman, ordförande för den förening som kallar sig Svenskt Landskapsskydd, håller inte med. I repliken  ”Veto mot vindkraft handlar om lokal demokrati” skriver han tvärtom att det kommunala vetot bör finnas kvar.

Svenskt Landskapsskydd anser att kommuner när som helst ska kunna backa från tidigare beslut om vindkraftsetableringar. Det kommunala vetot går dock stick i stäv med svensk rättspraxis, och riskerar att ge allvarliga konsekvenser för klimatarbetet.

För alla som tar den numera entydiga klimatforskningen på allvar och menar att minskade klimatutsläpp är en ödesfråga och ett ansvar gentemot kommande generationer blir utgångspunkten en annan. Vi menar att lagstiftningen måste ändras så att prövningen följer gängse rättssäkerhetsprinciper även när det gäller vindkraftsetableringar.

Läs mer här

2017-06-07

Externa nyheter

Vindkraftsvetot hör inte hemma i svensk lag

Svenskt Landskapsskydd anser att kommuner när som helst ska kunna backa från tidigare beslut om vindkraftsetableringar. Det kommunala vetot går dock stick i stäv med svensk rättspraxis, och riskerar att ge allvarliga konsekvenser för klimatarbetet.

Läs mer här