2019-12-02

Komm. från oss

Workshop om marknadsföring av vindkraftteknikeryrket

Inom ramen för projektet Marknadsföring av vindkraftteknikeryrket – ett samverkansprojekt, som leds av Uppsala universitet i samarbete med Vindkraftcentrum, Arbetsförmedlingen, Energidalen, Svensk Vindkraftförening och Svensk Vindenergi, hölls en workshop i slutet av november.

Syftet var att utreda hur vi gemensamt bättre och effektivare kan marknadsföra vindkraftteknikeryrket och locka fler att söka YH-utbildningarna till vindkrafttekniker. Deltagare vid workshopen var bland annat representanter för vindkraftbranschen och utbildningsanordnare.

Resultatet av diskussionerna kommer att sammanställas och göras tillgängligt i början av 2020.

Läs mer om workshopen hos Energidalen