Svensk Vindenergi / Branschen positiv till EU:s vindkraftspaket

Branschen positiv till EU:s vindkraftspaket

EU-kommissionen presenterade sitt vindkraftspaket, European Wind Power Action Plan, den 24 oktober. Svensk Vindenergi anser att Kommissionens handlingsplan innehåller flera viktiga åtgärder för att snabba på vindkraftsutbyggnaden i Europa.  

Svensk Vindenergi är positiva till att handlingsplanen innehåller åtgärder för att skynda på genomförandet av de delar av EU:s reviderade förnybartdirektiv (RED III) som rör tillståndsprocesser.  

De nya EU-reglerna i förnybartdirektivet ska vara genomförda i medlemsländernas lagstiftning första halvåret 2025. Det handlar bland annat om att: 

  • Den sammanlagda tillståndstiden för alla relevanta tillstånd för förnybar elproduktion får ta max. 24 månader 
  • Sökanden ska inte behöva ha mer än en kontaktpunkt under hela tillståndsprocessen 
  • Peka ut accelerationsområden där tillståndsprövningen av projekt för förnybar elproduktion ska gå särskilt snabbt
  • Utbyggnad av förnybar energi ska anses utgöra ett överordnat allmänintresse i tillståndsprövningen

Svensk Vindenergi ser fram emot ett snabbt och samordnat genomförande av EU:s förnybartdirektiv i Sverige för att kunna öka utbyggnadstakten för vindkraften. 

Svensk Vindenergi välkomnar även att EU:s vindkraftspaket innehåller åtgärder för bl.a. europeisk konkurrenskraft och att främja kompetensförsörjningen för vindkraft. Svensk Vindenergi ser också positivt på att handlingsplanen innehåller åtgärder för att skynda på utbyggnaden och upprustningen av elnätet.

Kontaktpersoner

Ina Müller Engelbrektson, branschjurist, Svensk Vindenergi
073-021 29 85

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35