Svensk Vindenergi / Det hatiska samtalet måste få ett slut

Det hatiska samtalet måste få ett slut

Bara ett par månader in som anställd på Svensk Vindenergi har jag tagit del av flertalet exempel och berättelser om lokalt hätska och hotfulla samtal kring vindkraften. Det hatiska samtalsklimatet är oacceptabelt och djupt oroande.

Sverige är i inne i en stor samhällsförändring. Våra klimatutsläpp som bidrar till att värma upp planeten och orsaka klimatkatastrofer ska bort. Inom både industrin och transportsektorn, som står för majoriteten av de svenska utsläppen, ska fossil energi på kort tid ersättas med grön el. Därför pågår nu en kraftig utbyggnad av elproduktionen, inte minst vindkraften.

Alla har rätt till en åsikt

Förändringar väcker känslor och oro. Det är något man måste respektera. Den starka utbyggnaden gör att allt fler svenskar får vindkraft i sitt samhälle. Det är varje invånares rätt att uttrycka sin åsikt om det. Det står varje individ fritt att vara antingen för eller emot etableringen av en ny vindkraftsanläggning. Sverige har en grundlagsskyddad åsiktsfrihet.

Men hat och hot kan aldrig accepteras

Däremot kan hot, hat och trakasserier aldrig accepteras. För även om de flesta involverar sig i det demokratiska samtalet på ett konstruktivt sätt, så tycks samtalet om vindkraften bli alltmer hatiskt. I mediernas rubriker heter det inte sällan att kommuner fattar beslut efter en ”het” debatt. Men de berättelser jag tar del av i möten med andra inom branschen visar att denna debatt också har andra mycket allvarliga inslag. Jag får bland annat höra om projektörer som tvingas ha poliseskort vid samråd och som utsätts för trakasserier. Jag hör om pressade markägare och lokalpolitiker, där det hänt att man i den senare gruppen lämnat sitt uppdrag till följd av den hätska lokala debatten kring bland annat vindkraften.

Kommunen ändrade sitt beslut till följd av hatet

Nu senast kommer så berättelsen gällande vindkraftsprojektet Tönshult i Hultsfred kommun. Här ändrades kommunstyrelsens ja till ett nej i fullmäktige, på grund av en mycket hätsk debatt där politiker anger att de tvingats utså smädelser och hot. Till och med mordhot. En lokal förening hade därtill gjort klart att den tänkte sprida namnen på de politiker som i slutänden valde att rösta för projektet och därför skulle behöva ”hållas ansvariga”. Hotet handlar förstås om att frysa individerna ute.

Artikel i Dagens Hultsfred: ”Det har förekommit mordhot”

Hatet är ett hot mot demokratin

Hatet i samhällsdebatten är allvarligt av flera skäl. Enskilda utsätts för lidande. Viljan att investera i ny elproduktion, som är avgörande för Sveriges klimatomställning och konkurrenskraft, riskerar att minska. Ytterst är också hatet ett hot mot vår demokrati. Var tredje svensk politiker har utsatts för hot, våld eller trakasserier i sitt förtroendeuppdrag, enligt Brottsförebyggande rådet. Närmare 30 procent av de politiker som utsatts har censurerat sig själv. Omkring 5 procent har lämnat ett specifikt uppdrag. Det är mot den här bakgrunden som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), min tidigare arbetsplats, drev på för den skärpta lagstiftning vi har i dag för hot mot förtroendevalda.

Politikernas trygghetsundersökning (PTU), Brottsförebyggande rådet

Vi måste nu alla hjälpas åt att värna demokratin och varandra. Alla bär ett ansvar. Var och en behöver säkra att man bidrar till det konstruktiva samtalet och inte göder det destruktiva. Vi måste stå upp för det goda beteendet och tydligt markera mot det motsatta. Det kan vara svårt. Samtidigt är det ett måste för att visa att vi inte tänker låta någon tvinga andra till tystnad.

Anders Norrman, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi