Svensk Vindenergi / Fler utbildningsplatser för vindkraftstekniker – krav på fler praktikplatser

Fler utbildningsplatser för vindkraftstekniker – krav på fler praktikplatser

Efter att ha fått ökade anslag har nu Myndigheten för yrkeshögskolan beviljat fler nya utbildningsplatser för att möta behovet i den gröna omställningen. När utbildningarna till vindkrafttekniker blir fler behöver branschen även erbjuda tillräckligt många praktikplatser.

Till hösten finns goda chanser att studera till vindkrafttekniker i hela landet, med lärosäten från norr till söder och utbildningar med möjlighet till distansstudier. Nu gäller det att marknadsföra dessa så att vi får tillräckligt många sökande, samt att erbjuda tillräckligt många LIA-platser.

Det finns ett mått av moment 22: branschen skriker efter arbetskraft samtidigt som den har svårt att erbjuda tillräckligt många platser för praktik. Svensk Vindenergi jobbar aktivt tillsammans med våra medlemsföretag för att hitta lösningar och komma framåt.

Ylva Tengblad, hållbarhetsansvarig, Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi samarbetar med utbildningsinstanserna för att skapa fler praktikplatser för lärande i arbete (LIA) genom att förbättra samordningen av praktikperioderna och kontaktvägarna in till företagen.

Kontakta oss om du vill bidra

Vill ditt företag medverka i utbildningsrådet för vindkraftstekniker? Har ni praktikplatser att erbjuda? Vill ni ange en kontaktperson på ditt företag som för studenter som vill söka praktikplats? Kontakta hållbarhetsansvarig Ylva Tengblad.

Kontaktpersoner

Ylva Tengblad, hållbarhetsansvarig, Svensk Vindenergi
073-025 10 84

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35