Svensk Vindenergi / IEA: Installation av förnybar el nästan fördubblades 2023

IEA: Installation av förnybar el nästan fördubblades 2023

Den globala installationen av förnybar elkapacitet nästan fördubblades under 2023, och ökar snabbare än någonsin. Det framgår av rapporten Renewables 2023 – Analysis and forecast to 2028, som internationella energirådet, IEA, publicerar idag. Svensk Vindenergi uppmanar regeringen att utarbeta en plan för hur Sverige ska bidra till målet om att snabbt tredubbla den förnybara elen.

IEA följer upp resultatet från klimattoppmötet i Dubai då fler än 130 länder kom överens om att tredubbla världens installerade förnybara elproduktionskapacitet till minst 11 000 gigawatt (GW) år 2030.

IEA förutspår att det tillkommer nästan 3 700 GW förnybart 2023-2028, varav vind- och solkraft står för 95 procent. På så sätt kan världen, med dagens politik och marknadsförutsättningar, uppnå 7 300 GW förnybart 2028. Samtidigt skriver IEA att världens länder kan agera snabbare för att överkomma olika hinder och uppnå 11 000 GW år 2030.

Vi förutsätter att regeringen vill dra sitt strå till stacken och tydliggör hur Sverige kommer att bidra till FN:s klimatarbete och målet om att snabbt tredubbla den förnybara elproduktionskapaciteten. Det ligger helt linje med industrins behov av mer el de närmaste åren.

Erik Almqvist, ansvarig för elnät och elmarknad, Svensk Vindenergi

IEA bedömer att andelen vind- och solkraft fördubblas redan 2028, och då står för 25 procent av den globala elproduktionen. År 2050 förväntas vind- och solkraft stå för 72 procent av elproduktionen, enligt IEA:s tidigare rapport World Energy Outlook 2023.

Landbaserad vindkraft och solkraft har redan lägre kostnader än både befintliga och nya fossilanläggningar. IEA förväntar sig att vindkraften globalt kommer att producera mer el än kärnkraft redan år 2025 och året därpå passeras kärnkraften också av solkraft. Sverige är medlemsland i IEA, som avser att genomföra en ”granskning av Sveriges energipolitik under 2024”, där Energimyndigheten har fått i uppdrag att bistå Regeringskansliet.

Kontaktpersoner

Erik Almqvist, elnät och elmarknad, Svensk Vindenergi
073-025 78 46

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35