Svensk Vindenergi / Ökad elproduktion – klimatnytta och en buffert för industriella investeringar

Ökad elproduktion – klimatnytta och en buffert för industriella investeringar

I Energimyndighetens kortsiktsprognos sommar 2022 förväntas elproduktionen öka från 161 TWh år 2020 till 188 TWh 2025. Ökningen beror främst på en kraftig utbyggnad av vindkraft. Elanvändningen ökar också, men inte lika snabbt. Det gör att nettoexporten av el ökar från 25 TWh 2021 till 46 TWh 2025.

Ökad elproduktion är en viktig buffert för elektrifieringen

Elektrifiering är den snabbaste vägen till att minska utsläppen av koldioxid och säkra industriell konkurrenskraft, arbetstillfällen och välfärd. Skogs-, kemi-, gruv- och stålindustrierna satsar stort på att möta de globala marknadernas efterfrågan på produkter med lågt koldioxidavtryck.

Omställningen sker här och nu och efterfrågan på el ökar snabbare än förväntat. Elanvändningen förväntas öka från dagens 140 terawattimmar (TWh) till 220 TWh till år 2030.

När elproduktionen redan är på plats blir risken lägre i industrins gröna investeringar och transportsektorn kan fortsätta sin snabba omställning från fossila bränslen.

Ökad elproduktion ökar klimatnyttan

I väntan på att den svenska industrins satsningar ökar den svenska elanvändningen kan ökad svensk elexport tränga ut kol- och gaskraft i våra grannländer och minska utsläppen med omkring 600 000 ton per TWh.

Klimatnyttan när elexporten ökar med 23 TWh (från 27 till 50) är 13,8 miljoner ton (23×0,6) om året eller motsvarande 29 procent av Sveriges territoriella utsläpp (13,8/48).

Elexport är också en god affär. ”Elektrisk ström” placerar sig på en hedrande nionde plats, i fint sällskap, på listan över produkter/tjänster ger största bidraget till Sveriges handelsbalans.

Handelsnetto 2021, miljarder SEKImportExportNetto
1Papper, papp och varor därav17,282,365,1
2Medicinska och farmaceutiska produkter52,5100,447,9
3Fordon för vägar168,7211,242,4
4Trävaror och kork8,549,541
5Malm och skrot av metaller21,259,838,6
6Maskiner för särskilda industrier39,464,725,3
7Pappersmassa och pappersavfall3,527,323,8
8Kraftalstrande maskiner37,857,619,8
9Elektrisk ström (nettoexport 25,6 TWh)6,821,114,2