Svensk Vindenergi / Regeringen tillsätter utredning av elmarknadens utformning

Regeringen tillsätter utredning av elmarknadens utformning

Regeringen har utsett en särskild utredare, Bo Diczfalusy, för att se över elmarknadens utformning i Sverige. Utredningen ska bland annat fokusera på: hög leveranssäkerhet och långsiktiga planeringsförutsättningar, förtydligat systemansvar och avveckling av anvisade elavtal. Sverige behöver göra ändringar i lagstiftningen för elmarknaden på grund av dels nya regelverk i EU, dels till följd av Tidöavtalet. Utredningens förslag ska presenteras den 25 april 2025.

Svensk Vindenergi välkomnar översynen och tycker regeringen gjort ett bra val av utredare. Vi samarbetar gärna med utredningen framåt och vill därför redan nu lyfta de ingångsvärden som är viktiga för vår bransch:

  • Det är viktigt att utredningen har ett teknikinkluderande perspektiv – enskilda tekniker har möjlighet att bidra till både leveranssäkerhet och planering men utvecklingen går väldigt snabbt och idag så finns stora möjligheter att kombinera olika tekniker, så som sol, vind och batterier som ger både högre leveranssäkerhet och kan bidra med flexibilitet och nätnytta.
  • Vindkraften är det produktionsslag som har möjlighet att byggas ut snabbast och i störst skala fram till år 2035, när många nya industrier ska öka sin konsumtion. Det är därför viktigt att utformningen av en ny elmarknadsmodell ger goda förutsättningar för långsiktiga investeringsvillkor för vindkraftsbranschen.
  • Utredningen bör också göra en grundlig analys av utvecklingen av den nordiska elmarknaden och, om en ny elmarknadsdesign ska föreslås, samverka med de övriga länderna inom Nord Pool samt se hur vi kan dra fördel av de komparativa fördelar som vår region har.

Kontaktpersoner

Erik Almqvist, elnät och elmarknad, Svensk Vindenergi
073-025 78 46

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35