Svensk Vindenergi / Sol och vind över 70 procent av global elproduktion år 2050

Sol och vind över 70 procent av global elproduktion år 2050

Internationella energiorganet IEA förväntar att sol- och vindkraft ökar sin andel av den globala elproduktionen från 12 till över 70 procent år 2050. Det framgår av IEA:s nya rapport om hur världen kan klara målet om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

Rapporten Net Zero Roadmap, A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach från IEA anger elektrifieringen som nyckelfaktor för att minska utsläppen av växthusgaser. Den globala elproduktionen förväntas öka med 165 procent, från 29 000 terawattimmar (TWh) år 2022 till 77 000 TWh år 2050.

Detta visar att Sveriges planer på att fördubbla elanvändningen faktiskt är en mycket låg ambitionsnivå i en internationell jämförelse.

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi

IEA anger att elproduktion från sol- och vindkraft förväntas öka från 12 procent av den globala elproduktionen år 2022 till 40 procent år 2030 och över 70 procent år 2050.

  • Solkraft ökar mest: från 1 300 TWh år 2022, till 8 200 TWh år 2030 och till 31 200 TWh år 2050. Solkraftens andel av världens samlade elproduktion ökar från 4 till 41 procent under perioden 2022 till 2050.
  • Vindkraften ökar näst mest: från 2 100 TWh år 2022, till 7 100 TWh år 2030 och till 23 400 TWh år 2050. Vindkraftens andel av världens samlade elproduktion ökar från 7 till 31 procent mellan 2022 och 2050.
  • Kärnkraften ökar också i absoluta tal: från 2 700 TWh år 2022, till 3 900 TWh år 2030 och till 6 000 TWh år 2050. Samtidigt minskar kärnkraftens andel av världens samlade elproduktion från 9 till 8 procent mellan 2022 och 2050.

IEA förväntar att EU-ländernas elproduktion från sol- och vindkraft ökar sin andel från drygt 20 procent år 2022 till över 50 procent år 2030.

Det är omöjligt att förutsäga den framtida svenska elmixen. Därför är det mycket viktigt att Sverige har teknikneutrala spelregler och skapar likvärdiga villkor för all fossilfri kraftproduktion, i enlighet med Tidöavtalet.

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi

Kontaktpersoner

Erik Almqvist, elnät och elmarknad, Svensk Vindenergi
073-025 78 46

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35