Svensk Vindenergi / Stå för att du gillar vindkraft, Ulf

Stå för att du gillar vindkraft, Ulf

Det globala prisfallet på sol och vind är klimatomställningens bästa story. Sol har rasat 90 procent i pris på tio år. Vind följer samma bana. Bägge är numera klart billigare än kol, trots att kolkraften fortfarande subventionernas genom en artificiellt låg prislapp (…).

De svarar numera för nästan 20 procent av den svenska elproduktionen, men andelen ökar hela tiden. Investeringar för omkring 100 miljarder har aviserats till 2023 (…).

Bestämmelsen [om det kommmunala vindkraftsvetot] har en märklig särställning i miljöbalken: kommuner kan närsomhelst riva upp tidigare beslut om tillstånd utan motivering, vilket i princip gör investerarna rättslösa.

Regeringen har tillsatt en utredning som syftar till att skrota vetot helt, men härom månaden lanserade Energimyndigheten ett slags kompromissvariant. Grundtanken är att kommunerna behåller vetorätten men bestämmer sig tidigare och att lagt kort sedan ligger.

Läs hela ledaren i Expressen