Svensk Vindenergi / Svensk Vindenergi om utfallet från COP28

Svensk Vindenergi om utfallet från COP28

Världens länder enades om en första s.k. Global Stocktake enligt Parisavtalet på FN:s klimattoppmöte den 13 december i Dubai. Svensk Vindenergi är positiva till uppmaningen att världens länder ska tredubbla kapaciteten av förnybar energi till 2030 och ser det som en viktig signal för att höja tempot av utbyggnaden av förnybar elproduktion i Sverige.  

FN:s klimattoppmöte COP28 i Dubai avslutades på övertid den 13 december 2023 när världens länder enades om mötets sluttext, den första s.k. Global Stocktake enligt Parisavtalet. Svensk Vindenergi ser positivt på att en sluttext från ett klimatmöte för första gången nämner ”fossila bränslen” – både övergången från dem och utfasningen av subventioner av dem. Svensk Vindenergi välkomnar framförallt sluttextens uppmaning till världens länder om att tredubbla den globala kapaciteten för förnybar energi till år 2030 och att öka takten i omställningen till ett energisystem utan utsläpp av växthusgaser.

Svensk Vindenergi välkomnar förstås att världens länder uppmanas tredubbla kapaciteten från förnybar energi till 2030. Inriktningen ligger väl i linje med det ökade elbehov som svensk industri har varit tydlig med till samma år, planerna för EU:s klimatomställning och det internationella energiorganet IEA:s prognos om att användningen av fossila bränslen når sin topp redan år 2025 för att sedan avta. Vindkraftsbranschen ser fram emot hur beslutet på COP28 kan öka tempot av utbyggnaden av förnybar elproduktion i Sverige – vi står redo att bidra i det arbetet.

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi är också positiva till skrivningarna i texten som nämner vikten av insatser för att ställa om tung industri och transporter i linje med IPCC:s senaste rapport, som nämner elektrifieringen och vindkraften som en av avgörande del av lösningen.

Kontaktpersoner

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35