Svensk Vindenergi / Sverige backar upp 3 gånger förnybart till 2030 under COP28

Sverige backar upp 3 gånger förnybart till 2030 under COP28

Svensk Vindenergi välkomnar att Sverige, tillsammans med över 100 länder, ska arbeta för en tredubbling av kapaciteten av förnybar energiproduktion till år 2030. Detta enligt en global överenskommelse som undertecknades under FN:s klimattoppmöte COP28 i Dubai.

Svensk Vindenergi välkomnar att Sverige har skrivit under en överenskommelse om att arbeta för att tredubbla den globala installerade kapaciteten för produktion av förnybar energi till 2030. Överenskommelsen gjordes tillsammans med mer än 100 andra länder vid FN:s klimattoppmöte COP28. Den förnybara elproduktionen ska därmed uppgå till minst 11 000 gigawatt (GW) för att vara i linje med vad som krävs för att kunna nå Parisavtalets 1,5-gradersmål.

Enligt överenskommelsen ska Sverige vidta omfattande nationella åtgärder för att öka den förnybara energiproduktionen. Det ska också etableras ett internationellt samarbete för att bl.a. främja värdekedjan och teknikutveckling. Överenskommelsen anger också att det är centralt att t.ex. snabba på tillståndsprocesserna för förnybar elproduktion, bygga ut elnätet, förtydliga elmarknadsdesign, incitamentsstrukturer och att främja investeringar i förnybar elproduktion.

Kontaktperson

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35