Svensk Vindenergi / Vindkraft och naturrestaurering går hand i hand

Vindkraft och naturrestaurering går hand i hand

Vindkraftsbranschen i hela Europa stöder EU:s ambition att återställa stora områden av förstörd natur. Svensk Vindenergi vill understryka detta eftersom fler medlemsländer backade från att rösta ja till det föreslagna lagpaketet om naturrestaurering i sista sekund.

I november 2023 nåddes en överenskommelse om den så kallade Nature Restoration Law, mellan Europaparlamentet och Europeiska rådet. Trots det riskerar nu lagen att överges helt, eftersom flera medlemsländer plötsligt sa nej inför den slutgiltiga omröstningen.

Det påstås i debatten att mål om återställning av natur skulle hota möjligheten att bygga ut förnybar energi. Det finns ingen motsättning mellan återställande av natur och vindkraft. Tvärtom: de båda kan gå hand i hand.

Ylva Tengblad, hållbarhetsansvarig, Svensk Vindenergi

Klimatförändringarna är en av de fem stora globala drivkrafterna bakom förlusten av biologisk mångfald. Fossilfri elproduktion spelar en avgörande roll för att minska växthusgasutsläppen genom att erbjuda ett alternativ till fossil energi. Vindkraftens klimatnytta är på så sätt tätt sammanlänkad med miljönytta i bredare bemärkelse. Vindkraftsföretagen har dessutom många sätt att minimera och kompensera lokal påverkan vid etablering.

Flera av våra medlemsföretag har som mål att deras vindkraftsparker ska vara naturpositiva över sin livstid. Svensk Vindenergi ser kontinuerliga framsteg i vindkraftsbranschens initiativ till minskad negativ påverkan, och att snarare förstärka den positiva påverkan.

Ylva Tengblad, hållbarhetsansvarig, Svensk Vindenergi

Kontaktpersoner

Ylva Tengblad, hållbarhetsansvarig, Svensk Vindenergi
073-025 10 84

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35