2021-07-07

Okategoriserad

Bra att kommunens planmonopol kvarstår

Förslagen innebär ökad rättssäkerhet. Det är bra. Enskilda medborgare kan påverka utformningen kommunens översiktsplan och har möjlighet att överklaga såväl kommunens lokaliseringsbesked som länsstyrelsens tillståndsbeslut. Verksamhetsutövare får möjlighet att överklaga kommunens beslut.

Hela artikeln