2020-10-22

Externa nyheter

Fåglar är bättre på att undvika vindkraftverk än vad som antogs tidigare

Ny studie ger hopp om bättre sa.mexistens mellan fåglar och vindkraftsparker. Fåglar är långt ifrån oförmögna när det gäller att undvika vindkraftverk och deras turbinblad, när de flyger runt vindkraftverk.

Så många som 99 procent av dem undviker därmed kollision med vindkraftverk. Det visar en studie utförd i danska Nordjylland i Klim Wind Farm av Vattenfall.

Och det finns en hel del fåglar nära Klim Wind Farm. Parken ligger nära Natura 2000-området Vejlerne, där tusentals fåglar flyger ut varje dag.

Läs nyheten från Vindkraftsnyheter.se.